تبلیغات
سکوت - تاریخچه ی علم فیزیک
سکوت

تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه میکند ؛ شاید سکوتی تلخ گواه دوست داشتنی شیرین باشد ...

تاریخچه فیزیک

تعریف فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم پدیده های طبیعی را بررسی می کند.

علم فیزیک علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می کند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریکه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مکمل هم هستند.و دو تایی قادرند کلیه پدیده های فیزیکی را توصیف نمایند.

تاریخچه علم فیزیک از روزگاران باستان مردم سعی می کردند رفتار ماده را بفهمند. و بدانند که:چرا مواد مختلف خواص متفاوت دارند؟ چرا برخی مواد سنگینترند؟ و… همچنین جهان ، تشکیل زمین و رفتار اجرام آسمانی مانند ماه و خورشید برای همه معما بود. قبل از ارسطو تحقیقاتی که مربوط به فیزیک می شد ، بیشتر در زمینه نجوم صورت می گرفت. علت آن در این بود که لااقل بعضی از مسائل نجوم معین و محدود بود و به آسانی امکان داشت که آنها را از مسائل فیزیک جدا کنند. در برابر سوالاتی که پیش می آمد گاه خرافاتی درست می کردند، گاه تئوریهایی پیشنهاد می شد که بیشتر آنها نادرست بود. این تئوریها اغلب برگرفته ازعبارتهای فلسفی بودند و هرگز بوسیله تجربه و آزمایش تحقیق نمی شدند. و بعضی مواقع نیز جوابهایی داده می شد که لااقل بصورت اجمالی و با تقریب کافی بنظر می رسید.

در آن زمان جهان به دو قسمت تقسیم می شد: جهان تحت فلک قمر و مابقی جهان.مسائل فیزیکی اغلب مربوط به جهان زیر ماه بود و مسائل نجومی مربوط به ماه و آن طرف ماه نیز،« فیزیک ارسطو» یا بطور صحیحتر« فیزیک مشائی» بود که در چند کتاب مانند« فیزیک»،« آسمان»،« آثار جوی»،« مکانیک»،« کون و فساد» و حتی« مابعدالطبیعه» دیده می شد.

در قرن 17 ، گالیله برای اولین باربه منظور قانونی کردن تئوریهای فیزیک ، از آزمایش استفاده کرد. او تئوریها را فرمولبندی کرد و چندین نتیجه از دینامیک و اینرسی را با موفقیت آزمایش کرد. پس از گالیله ، اسحاق نیوتن ، قوانین معروف خود «قوانین حرکت نیوتن) را ارائه کرد که به خوبی با تجربه سازگار بودند. بدین ترتیب فیزیک جایگاه علمی و عملی خود را یافت و روزبه روز پیشرفت کرد، مباحث آن گسترده تر شد، تا آنجا که قوانین آن از ریزترین ابعاد اتمی تا وسیعترین ابعاد نجومی را شامل می شود. اکنون فیزیک مانند زنجیری محکم با بقیه علوم مرتبط است و هنوز هم به سرعت در حال گسترش و پیشرفت می باشد.

نقش فیزیک در زندگی هر فرد بزرگ یا کوچک، درس خوانده یا بیسواد ، شاغل یا بیکار خواه ناخواه با فیزیک زندگی می کند. عمل دیدن و شنیدن ، عکس العمل در برابراتفاقات ، حفظ تعادل در راه رفتن و… نمونه هایی از امور عادی ولی در عین حال وابسته به فیزیک می باشند. پدیده های جالب طبیعی نظیر رنگین کمان ، سراب ، رعد و برق ، گرفتگی ماه و خورشید و… همه با فیزیک توجیه می شوند. برنامه های رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت ، تلفن و… با کمک فیزیک مخابره می شوند. با این نمونه های ساده ، می توان تصور کرد که اگر فیزیک نبود و اگر روزی قوانین فیزیک بر جهان حاکم نباشند، زندگی و ارتباطات مردم شدیدا دچار مشکل می شود.

فیزیک و سایر علوم فیزیک، دینامیک و ساختار درونی اتم ها را توصیف می کند. و از آنجا که همه مواد شامل اتم هستند، پس هر علمی که در ارتباط با ماده باشد، با فیزیک نیز مرتبط خواهد بود. علومی نظیر: شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسی ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، فیزیولوژی ، رادیولوژی ، مهندسی مکانیک ، برق ، الکترونیک ، مهندسی معدن ، معماری ، کشاورزی و … . فیزیک درصنعت ، معدن ، دریانوردی ، هوانوردی و… نیزکاربرد فراوان دارد. اینکه ابزار کار هر شغلی و هر علمی مبتنی براستفاده ازقوانین و مواد فیزیکی است، نقش اساسی فیزیک درسایر علوم و رشته ها را نمایان می کند. علاوه برآن استفاده روزافزون از اشعه لیزر در جراحی ها و دندانپزشکی، رادیوگرافی با اشعه ایکس در رادیولوژی ، جوشکاری صنعتی و… نمونه هایی از کاربردهای بیشمار فیزیک در علوم دیگرمی باشند.

 

فیزیک و آینده با این روند رو به رشدی که علم فیزیک در کنار سایر علوم دارد، می توان امیدوار بود که در آینده به چراها و چگونگی های عالم طبیعت پاسخ داده شود و این دنیای فیزیک سکوی پرتاب به عالم متا فیزیک باشد. در آینده شاید رسیدن به سرعت نور و فراتر از آن را مقدور باشد. در آینده شاید بتوان : - مثالهای عجیب نسبیت را عملی کند. - معمای مثلث برمودا را حل کند. - واقعیت یوفوها( بشقاب پرنده ها) را مشخص کند. - به راز وجود یا عدم وجود هوش فرا زمینی واقف شود. - و…

كشفیات وابسته به فیزیك

اعراب – مصریان و دیگران نظام عدد نویسی كنونی – هندسه مقدماتی و ریاضیات مقدماتی را ابداع می كنند.

قبل از میلاد :

525 فیثاغورث : با ابداع آمیزه ای از ریاضیات و عرفان از افسانه رویگردان شده به اعداد كه آنها را منبع حقیقت می داند روی می آورد.

340 ارسطو : مجادله می كند كه زمین به جای یك فلات مسطح یك كره گرد است.

295 اقلیدس : كتاب خود عناصر را منتشر و دانش هندسه را منظم و مرتب می كند.

260 اریستار كوس ساموسی : اصل گردش زمین به گرد خورشید و عالمی بسیار پهناور را پیش می كشد.

240 : ارشمیدس : مكانیك كلاسیك و دانش فیزیك مقدماتی را پی ریزی و مدون می كند.

200 اراتوستنس : روش اندازه گیری محیط زمین را به دست می دهد.

100 كلادیوس پتالومی ( بطلمیوس) : مدل پیچیده زمین مركزی جهان را می سازد كه تا 1400 سال بعد اساس دانش نجوم باقی می ماند.

بعد از میلاد

1515 لئوناردو داوینچی : در زمینه های مكانیك – هیدرولیك و آیرو دینامیك مشاهدات و برداشت های مهمی می كند.

1543 نیكلاس كپرنیك : كتاب ( درباره گردش سیارات) را منتشر و اصل خورشید مركزی جهان را مطرح می كند.

1572 تیكوبراهه : یك نوا (ستاره جدید = Nova ) مشاهده می كند كه گواهی بر متغیر بودن جهان می شود.

1610 گالیلئو گالیله : برای نخستین بار آسمان شب را از درون یك دوربین نجومی تلسكوپ می بیند و كشفیاتی را اعلام میكند كه موید صحت نظریه كیهانی كپرنیك است.

1619 یوهان كپلر : ثابت می كند كه مسیر حركت سیارات به گرد خورشید بیضی شكل است و قوانین حركت آن ها را بدست می آورد.

1687 آیزاك نیوتن : با انتشار كتاب پرنسیپای خود نشان می دهد كه نیروی جاذبه ثقل كه از قانون تناسب معكوس با مجذور فاصله پیروی می كند. عامل حركت سقوطی اجسام به طرف زمین و حركت مداری كره ماه به زمین – هر دو – یكی است.

1799 پی یر سیمون دو لاپلاس : برای فرضیه جاذبه عمومی نیوتن شالوده ای ریاضی بنا و نظریه احتمالات را نیز پی ریزی می كند. لاپلاس به پایه گذاری دستگاه آحاد اندازه گیری متریك هم كمك می كند.

1824 كارل فردریش گاوس : اصول هندسه غیر اقلیدسی را پی ریزی می كند.

1824 كریستین دوپلر : كشف می كند كه فركانس امواج نوری و صوتی یك منبع در حال حركت به چشم و گوش یك ناظر ایستاده كمتر می آید اگر منبع در حال دور شدن از او و بیشتر می آید. اگر منبع در حال نزدیك شدن به او باشد.

1831 مایكل فارادی : پدیده القای الكترومغناطیسی را كشف می كند.

1848 ویلیام كولن : دمای صفر مطلق را تعیین می كند.

1848 ژان لئو فوكو : روش هایی برای اندازه گیری سرعت نور در هوا ابداع و ثابت می كند كه سرعت سیر نور در آب و سایر محیط های شفاف به نسبت عكس ضریب های شكست نوری آن محیط كاهش می یابد.

1860 رابرت بنزن و گوستاو كیرشهف : تجزیه طیفی را پی ریزی و مقایسه مواد آزمایشگاهی با مواد سازنده خورشید و ستارگان دیگر را كه در عمل به معنای امكان تعیین جنس مواد سازنده آن كرات از روی زمین است ممكن می كند.

1864 جان كلارك ماكسول : در گفتار درباره الكتریسیته و مغناطیس- را كه امكان فهم پدیده های مربوط به این حوزه دانش را بسیار بیشتر می كند منتشر می سازد.

1879 آلبرت مایكلسن : با استفاده از اصول فوكو سرعت سیر نور را اندازه می گیرد.

1887 آلبرت مایكلسن و ادوارد مورلی : آزمایش های دقیقی انجام و به كمك آن ها نشان می دهند كه فضا از چیزی به نام اتر كه وجود آن برای انتشار نور لازم دانسته می شد نمی تواند پر باشد.

1894 هاینریش هرتز : عملا نشان می دهد كه امواج الكترومغناطیسی با سرعت نور سیر می كنند و مانند آن می توانند بازتابش و شكست داشته باشند و قطبی یا پلاریزه هم بشوند.

1895 ویلیام رونتگن : اشعه ایكس را كشف و نخستین برنده جایزه نوبل در فیزیك می شوند.

1898 ماری و پیر كوری : عناصر رادیو اكتیو رادیوم و پولونیوم را شناسایی می كنند.

1900 ماكس پلانك : نظریه كوانتومی تابش (تشعشع) را بصورت یك اصل بیان كرد و با آن فیزیك كوانتومی را پایه ریزی كرد.

1904 ارنست رادرفورد : نشان می دهد كه عمر زمین را می توان با محاسبه مقدار گاز هلیومی كه از سنگ معدن مواد رادیواكتیو خارج می شود اندازه گرفت.

1905 آلبرت انیشتین : مقالاتی درباره نظریه نسبیت خاص – پدیده فوتو الكتریك و حرارت براونی منتشر می كند كه نظریه نسبیت وی اندازه كیری زمان و مكان در سرعت های زیاد را ناهنجار و جرم و انرژی را معادل یكدیگر می داند.

1906 جی جی تامسون : وجود ذره الكترون را عملا تثبیت می كند.

1911 ارنست رادرفورد : نشان می دهد كه بخش اعظم جرمی اتم در هسته بسیار كوچك آن جای دارد.

1913 نیلز بوهر : نظریه ساختار اتم را فرمول بندی می كند.

1916 آلبرت انیشتین : نظریه نسبیت عام خود را كه نظریه بنیادی درباره فضا – زمان و جاذبه ثقل است منتشر می كند و جاذبه ثقل را پدیده ای ناشی از فضای خمیده میداند.

1924 شاهزاده لویی دوبروی : اصل علمی را مطرح می كند كه به موجب آن ماده حتی شیئی مانند الكترون كه در حالت عادی ذره شناخته می شود در عین حال رفتار موجی هم دارد.

1925 ولفگانگ پاولی : اصل منع (exclusion principal) خود را كه در شناخت خطوط طیفی نور ستارگان و سحابی ها كارایی دارد بیان می كند.

1926 اروین شرودینگر : معادله موج خود را كه شارح چگونگی حركت امواج دوبروی از مكانی به مكان دیگر است. و اینك معادله مركزی مكانیك كوانتومی دانسته می شود تدوین و تثبیت می كند.

1927 یان اورت : ثابت می كند كه كهكشان راه شیری در چرخش است و چندی بعد با استفاده از تلسكوپ رادیویی نقشه هایی از بازوی مارپیچی این كهكشان تهیه می كند.

1928 پی . ا. ام دیراك : با محاسبه وجود ذرات ضد ماده را پیش بینی می كند كه اینها ذراتی هستند مانند ذرات ماده معمولی ولی بار الكتریكی مختلف العلامه با بار آنها ( یكی از آنها پزیترون است كه ضد الكترون است)

1929 ادوین هابل : با استفاده از تجزیه و تحلیل طیفی نشان می دهد كه جهان واقعا آنگونه كه انیشتین با محاسبه پیش بینی كرده است در حال انبساط است.

1931 ولفگانگ پاولی : وجود ذره نوترینو را با محاسبه پیش بینی می كند.

1932 جیمز چادویك : ذره نوترون را كشف و جایزه نوبل 1935 در فیزیك را نصیب خود می كند.

1938 لیزه و اوتو هاهن : پدیده شكافت هسته اتم را كشف می كند و هاهن به پاس آن كشف جایزه نوبل دریافت می كند ( همكار او میتز پیش از كامل شدن كار مجبور به فرار از آلمان نازی می شود ولی آگاهان نقش آن خانم را در آن تلاش محفوظ می دانند.)

1939 لئوزیلارد : به مفهوم واكنش زنجیره ای در فیزیك اتمی دست می یابد و یكی از چند نویسنده نامه ای به امضای انیشتین به رئیس جمهور روزولت می شود. نامه درباره توانایی های بمب اتمی و علمی بودن ساخت آن با استفاده از پدیده شكافت هسته اورانیوم است.

1942 انریكو فرمی : سرپرستی برنامه ساخت و راه اندازی نخستین راكتور اتمی جهان را كه بخشی از پروژه منهتن است به عهده می گیرد.

1945 جی رابرت اوپنهایمر : برنامه ساختن نخستین بمب اتمی را كه بخشی از پروژه منهتن است رهبری می كند.

1946 ژرژ گاموف : پیش بینی می كند كه انفجار بزرگ آغازگر جهان باید تشعشعات كیهانی پشت صحنه ای بار آورده باشد.

1960 آلن سندیج و توماس ماتیوس : كوازار ها را كه دورترین كهكشانها ( دورترین تا زمین) هستند كشف می كنند.

1961 مری گل مان ویووال نعمان : مستقل از یكدیگر طرح طبقه بندی ذرات درون اتمی را كه گل مان طرح هشت لایگی می نامند می ریزند

1963 ئی . ان . لورنتز : نخستین مقاله درباره نظریه درهم ریختگی را منتشر می كند.

1964 مری گل مان و جرج زوویك : مستقل از یكدیگر نظریه تشكیل یافتن پروتون و نوترون و هادرون دیگر از ذرات جدید كوچكتری به نام كوارك را پیش می شكد كه نام كوارك و گل مان انتخاب می كنند.

1965 ریچار فاینمن : مشتركا با توموناكو و شوینگر جایزه نوبل در فیزیك را بپاس ابداع نظریه الكترودینامیك كوانتومی برنده می شوند. نظریه ای كه ابداع آن در طریق جستجو برای درك طبیعت گام مهمی به جلو تلقی می شود.

1965 رابرت ویلسون و آرنونپنریاس : وجود تشعشعات یا تابش هایی را در اعماق فضا كشف و صحت نظریه انفجار بزرگ را تایید آزمایش می رسانند.

1968 آزمایش های انجام شده در مركز شتاب دهنده خطی دانشگاه استنفورد صحت نظریه كوارك ها را تایید میكنند.

1981 آلن گوت : این اصل را كه عالم كیهانی اولیه از یك دوره انبساط قابل نمایش با یك تابع ریاضی نمایی گذر كرده است ثابت می كند.

1995 دانشمندان شاغل در آزمایشگاه دستگاه شتاب دهنده ملی فرمی – نشانه های وجود كوارك (رو) آخرین عضو پیدا نشده خانواده ذرات تشكیل دهنده سنگ بنای كل ماده موجود در عالم را پیدا می كند.

منابع : - مجله رشد - بلاگ ملادرا - سایت Physics Chronology - سایت Visual Archivesفهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  نظرتون درمورد وبلاگ من چیه ؟؟؟؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها

دریافت كد ساعت
استخاره آنلاین با قرآن کریم


كد ماوس